Actiz

Actiz

Zelf bepalen wat gemeten wordt dankzij Mijn Verbetermeter.

ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt. ActiZ creëert randvoorwaarden voor het ondernemerschap van aanbieders in verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Ze behartigen de belangen van ruim 415 leden, zodat zij ruimte hebben om te ondernemen, te innoveren en te investeren in kwaliteit. ActiZ initieert en onderzoekt de mogelijkheden van technologische, sociale en zorginnovaties. Zo werken ze aan vermindering van bureaucratie en administratieve lasten, zodat zorgaanbieders meer aandacht kunnen besteden aan zorg voor de cliënt.

Actiz

De klantvraag

Omdat ActiZ tot doel heeft haar leden te ondersteunen om zorg van een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen leveren, ontstond de behoefte aan een instrument om die kwaliteit te kunnen meten. Een behoefte die hoort bij de wens naar betere zorg en de rol die ActiZ als branchevereniging daarin neemt.

In een werkgroep met ActiZ leden en XSARUS consultants is die behoefte uitvoerig geanalyseerd voordat begonnen is met de ontwikkeling van de uiteindelijke oplossing. Uit de behoefte inventarisatie kwam al snel een aantal randvoorwaarden naar voren waaraan de applicatie die ontwikkeld zou worden aan moest voldoen: het moet een instrument zijn die op een laagdrempelige, op maat en bottum-up manier metingen kan initiëren, registreren en presenteren.

De XSARUS oplossing

XSARUS ontwikkelde daarop Mijn Verbetermeter. Een webbased applicatie die altijd en overal via internet te benaderen is op welk device dan ook. De applicatie kent drie soorten gebruikers met elk hun eigen rol: de meter, de initiator en de coördinator. Dankzij de driedeling ziet een ingelogde gebruiker enkel dat wat hij of zij nodig heeft.

Metingen kunnen op diverse manieren gestart worden. Een medewerker kan zelf metingen bedenken en maken, maar er kan ook geput worden uit de ‘app-store’. In deze app-store staan vragenlijsten die ActiZ voor haar gebruikers heeft klaargezet of die andere zorgorganisaties of collega’s eerder hebben gebruikt. Uiteraard kan iedere gebruiker per meting zelf bepalen of deze in de algemene Meet- app store geplaatst mag worden. De resultaten van de metingen worden op eenvoudige wijze visueel gemaakt bijvoorbeeld in een taart- of staafdiagram en zijn te exporteren naar Word of PDF bestanden. Uiteraard kunnen de meetgegevens gedownload worden naar Excel.

Het gezamenlijke resultaat

Meten wat je wilt, hoe je wilt, zo vaak je wilt. Zorgorganisaties en medewerkers bepalen nu zelf wat zinvol is om te meten en wat bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Uiteraard op een gebruiksvriendelijke manier met een duidelijke interface.

XSARUS realiseerde de benodigde software en verzorgt daarnaast de servicedesk, trainingen, presentaties en technische begeleiding aan zorgorganisaties die Mijn Verbetermeter in gebruik willen nemen.

Linda Hoekman
Meer weten?

Linda Hoekman

0187 - 74 74 00
Neem contact op

Bekijk ook onze andere cases: