Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Xsarus.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Xsarus.nl wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, dan wel onjuistheden, in de informatie die op of via deze site weergegeven wordt. Xsarus.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website te allen tijde te wijzigen.

Functioneren van deze website

Xsarus.nl garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Xsarus.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Xsarus.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anders wordt verwezen.

Virussen

Xsarus.nl garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.