Wat is een verwerkersovereenkomst?

Een verwerkersovereenkomst is een wettelijk document dat de details bevat over hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt tussen twee partijen: de verwerkingsverantwoordelijke (degene die de persoonlijke gegevens bezit) en de verwerker (degene die de persoonlijke gegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt).

Deze overeenkomst is essentieel om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving. Het stelt bedrijven in staat hun activiteiten op een transparante manier te beheren en de privacy en veiligheid van klantgegevens te waarborgen.

Hoe werkt het?

Om de verwerkersovereenkomst met XSARUS te bekijken en te ondertekenen, volg je de volgende stappen:

  • Bekijken: Klik op de knop hieronder om de verwerkersovereenkomst in PDF te openen/downloaden. Lees het document zorgvuldig door om te begrijpen wat het inhoudt.
  • Ondertekenen: Nadat de overeenkomst is doorgenomen en je ermee instemt, vul je de gevraagde gegevens in en sla je het PDF document op. Stuur het vervolgens per e-mail naar legal@xsarus.nl. Een door XSARUS getekende versie zal dan spoedig teruggestuurd worden.