PIM-software geïmplementeerd: Hoe verder?

Maarten van Dijk
Maarten van Dijk
Senior Implementatie Consultant
11 oktober 2020

Zoals voor veel IT-implementaties geldt, geldt ook voor een PIM-implementatie dat het niet stopt nádat het systeem in gebruik is genomen. Sterker nog: dan begint het pas. Wij adviseren altijd om bij de basis te beginnen en zodra die basis staat, verder uit te gaan bouwen. Dat kan op verschillende manieren en op verschillende onderdelen. Een aantal van die mogelijkheden komt aan bod in dit artikel.

Optimalisatie van het proces

Voordat het PIM-systeem is geïmplementeerd, hebben gebruikers vaak geen idee wat de mogelijkheden van het systeem zijn. Ze zijn enkel bekend met het eigen werkproces. Pas na de implementatie leert men de mogelijkheden van het PIM-systeem en is de gebruiker in staat de vertaling te maken naar het eigen werkproces.

Optimaliseren kan na de implementatie op twee vlakken, namelijk:

  1. Het werken in/met het PIM-systeem
    Er zijn een X-aantal handelingen nodig om een bepaalde taak uit te voeren. Door helder te hebben welke handelingen dat zijn, én de mogelijkheden van het systeem te kennen, kunnen die handelingen geoptimaliseerd (lees: gereduceerd) worden.
  2. Het dagelijkse werkproces
    Handelingen die dagelijks worden uitgevoerd, kunnen geïmplementeerd worden in het PIM-systeem. Een andere mogelijkheid is dat deze handelingen worden geautomatiseerd.

Automatiseren

Wie wil dat niet: automatiseren. Processen waarbij repeterende handelingen gedaan worden, zijn vaak te automatiseren. Transformeren en importeren van data, het genereren van productdocumenten/-documentatie en het vertalen van (product)teksten zijn enkele voorbeelden van processen die in aanmerking komen om te automatiseren.

Processen waarbij repeterende handelingen gedaan worden, zijn vaak te automatiseren.

Datafeeds

Het leveren van productdata aan (re-)sellers is de normaalste zaak van de wereld geworden, maar ook leveren van die productdata aan marktplaatsen als Amazon en Bol komt steeds vaker voor.

Die stroom van data leent zich bij uitstek om geautomatiseerd en geüniformeerd te worden. De bron van die datastroom is het PIM-systeem en het doel van die stroom kan dus verschillen. Zo ziet XSARUS steeds vaker de integratie met feedmanagementsystemen als Channable. Een feedmanagementsysteem standaardiseert dat nog verder.

Print

Wellicht voelt het - in een tijdperk waarin alles gedigitaliseerd wordt - wat onwennig om de term ‘print’ te gebruiken. Echter, veel organisaties maken nog steeds (succesvol) productflyers, productspecificaties of product factsheets.

PIM-systemen bieden de mogelijkheid om productdata te verzamelen in een template, waardoor het resultaat altijd uniform en consistent is. Daarnaast is het mogelijk om het PIM-systeem aan InDesign te koppelen.

Meertaligheid

Ook is het mogelijk om productdata in meerdere talen beschikbaar te stellen in het PIM-systeem. Met de PIM-implementatie is er een goede basis gelegd om dit heel gestructureerd aan te pakken en zelfs te automatiseren, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe talen bijkomen. Vanuit het PIM-systeem is het mogelijk om koppelingen met vertaalbureaus te maken. Bij XSARUS hebben wij ervaring met o.a. Trados en GlobalLink (Transperfect).

Verhogen van productdatakwaliteit

“Garbage in = garbage out”, is een veelgehoorde en gebruikte term als het om data gaat. Hiermee wordt bedoeld dat de datakwaliteit een cruciaal onderdeel is van het succes van de product(en). Eén van de doelen van een PIM-systeem is het verhogen van de datakwaliteit. Het effect van data vandaag kan morgen weer anders zijn en dat betekent dat een organisatie hier continue aandacht voor heeft. Een PIM-systeem ondersteunt dit proces van continue verbeteren.

Een PIM-systeem ondersteunt het proces van continue verbeteren.

Meten is weten

Met een professioneel en geoptimaliseerd PIM-proces, is het ook mogelijk om onderdelen te meten. Hoe draagt een verhoogde datakwaliteit bij aan de omzet? Wat is het effect van het aanpassen van een webtekst? Welke invloed heeft het toevoegen van een USP aan een product?

De PIM-implementatie maakt het mogelijk om dit soort vragen door middel van statistieken te beantwoorden. Die statistieken kunnen gebruikt worden om heel gericht aanpassingen door te voeren en direct te zien wat het effect van de aanpassingen is. Die weer gebruikt kunnen worden op de verschillende (online) kanalen.

Doorontwikkeling

XSARUS ondersteunt en adviseert veel van haar klanten bij deze doorontwikkeling op de PIM-implementatie. Ons proces is dusdanig ingericht dat we organisaties optimaal kunnen helpen om efficiënter en effectiever te worden.