Shopware commercial editions contractvernieuwing

7 januari 2024

Inleiding

Shopware (het bedrijf) heeft nieuwe commerciële edities met een nieuwe prijsstructuur geïntroduceerd. Dit gebeurde al in 2022, echter krijgen bestaande klanten met een Professional of Enterprise licentie nu een advies en aanbod om te hercontracteren. Afgewogen dient te worden of men hiervan gebruik dient te maken. Dit document geeft inzicht en achtergrond. Dit document geeft geen specifiek advies om te hercontracteren of te upgraden/downgraden naar/van een bepaalde editie, dit dient per situatie bekeken te worden, waarbij we uiteraard kunnen adviseren.

Opzet licentiemodel en edities

Shopware (de software) is in basis een open-source (gratis te gebruiken) systeem. Dit betreft de Core of Community edition, welke wordt onderhouden door Shopware (het bedrijf), maar ook door een community van professionals die hieraan bijdragen.

De recente hoofdversie van het pakket is versie 6 en de broncode is dus publiek beschikbaar.

De community versie kan worden uitgebreid met aanvullende modules / plugins. Deze zijn ontwikkeld door Shopware zelf of door derden. Voor deze modules gelden andere licentievoorwaarden en de broncode is niet open-source.

Shopware bundelt meerdere van deze zelf ontwikkelde aanvullende modules in een aantal commerciële edities en verbindt hieraan een licentieprijs. Voorheen waren er de edities Professional en Enterprise, nu zijn er de edities Rise, Evolve en Beyond. De opbouw van de edities is steeds aanvullend dus Enterprise bood alles wat Professional bood en dit geldt nu ook voor resp. Beyond t.o.v. Evolve t.o.v. Rise. Naast functionaliteit biedt een commerciële licentie ook recht op support.

Wil een bedrijf gebruik maken van (één van) de modules dan is het dus noodzakelijk om over een geldige licentie te beschikken voor de commerciële editie waarin de betreffende module is opgenomen.

Wat verandert er (niet)

De edities Professional en Enterprise (oude edities) stoppen en worden niet meer aangeboden. Hiervoor in de plaats komen Rise, Evolve en Beyond (nieuwe edities).

Er wordt geen nieuwe functionaliteit meer toegevoegd aan de oude edities.

Wanneer wordt besloten niet te hercontracteren naar een nieuwe editie blijft het oude contract met de bestaande support voorwaarden van kracht. Voor alle bestaande functionaliteiten zijn updates te verwachten. Deze functionaliteit wordt niet verwijderd.

Shopware kan besluiten om in een volledig nieuwe module vergelijkbare, maar verdergaande functionaliteit te ontwikkelen. Deze wordt dan niet meer binnen de oude editie aangeboden maar in de nieuwe. Hiermee gaat het dus voorkomen dat specifieke (nieuwere, herontwikkelde) functionaliteit niet beschikbaar komt voor klanten met een oude editie.

Het hercontracteren is een puur administratieve aangelegenheid, er hoeft geen software update of upgrade te worden uitgevoerd.

Wat (niet) te doen?

Er is nooit een directe operationele impact, zolang wordt beschikt over een geldige licentie voor ofwel een oude of een nieuwe editie. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in de licentieovereenkomst, controleer deze.

Hercontracteren naar een nieuwe editie heeft het voordeel dat nieuwe functionaliteit (en bestaande, herontwikkelde functionaliteit) beschikbaar komt in de licentie en men het kan gaan gebruiken/implementeren.

Directe hercontractering heeft mogelijk het voordeel dat een korting kan worden bedongen t.o.v. de reguliere editieprijs.

Komt er een moment waarop in de nieuwe edities functionaliteit zit die men wil gaan inzetten dan is er op dat moment de overweging alsnog te hercontracteren. Als alternatief kan de betreffende functionaliteit via losse (3rd-party) plugins of via XSARUS-maatwerk worden gerealiseerd.

Hulpbronnen