Veel marketinginspanningen zijn gericht op het binnenhalen van bezoekers op je webshop. Maar wat doen deze vervolgens op het e-commerce platform? Gaan ze over tot aankoop of haken ze voortijdig af?

Ondanks dat je goed hebt nagedacht over de gebruikersinterface, kom je erachter dat niet het maximale resultaat wordt behaald. Op verschillende momenten en manieren doe je aanpassingen, maar of dit tot de gewenste uitkomst leidt is niet duidelijk. Allerlei variabelen kunnen hier de oorzaak van zijn. Samen met jou kunnen we in een continu proces van analyseren en optimaliseren werken aan de best mogelijke conversie.

Optimaliseren tot achter de komma

Conversie optimalisatie lijkt vaak een spel met als inzet slechts procentpunten achter de komma. Het lijkt arbeidsintensief en kostbaar. Toch is een positieve business case al snel gemaakt als je de cijfers naast elkaar legt. Reken maar uit; een half of driekwart procent conversiegroei op je huidige bezoekers doorgerekend naar bruto omzet. Een investering in conversie optimalisatie is daardoor sneller gerechtvaardigd. Naast meetbare omzet is misschien nog wel belangrijker: je wordt relevanter voor jouw doelgroep(en).

Arjo
Wat zijn jouw kansen op conversiegroei?
Zorg ervoor dat je geen omzetpotentieel laat liggen

Behaal maximale e-commerce conversie

Je kunt hier zelf mee aan de slag, maar we helpen je er ook graag bij. Hoe? In een continu samenwerkingsproces verbeteren we het rendement van jouw webshop bezoekers. Waarbij alle gewenste facetten worden aangepakt. Te beginnen bij grondige analyse van de webshop prestaties, waardoor knelpunten inzichtelijk worden. Hierbij kijken we naar relevante data, de doelgroep, het gedrag en de functionele inrichting. Onze 'toolbox' bestaat onder andere uit analytics, surveys, heat- en scrollmap analyses, formulier analyses en visitor recordings. Deels ontstaan er inzichten door kwantitatieve data, maar ook door kwalitatieve data. Zo ontdek je het hoe en waarom van de eindgebruiker; we voelen jouw eindgebruiker met plezier aan de tand door middel van customer research. Alles bij elkaar leidt dit waarschijnlijk tot een uitgebreide lijst aan optimalisaties die we gaan doorvoeren of A/B testen.

Maak gebruik van onze ervaring

Dankzij meer dan 24 jaar e-commerce ervaring weten we in veel situaties wat het potentiële conversieratio kan zijn. Ook spiegelen we de data aan benchmarkcijfers in vergelijkbare situaties. Alle rollen die in jouw situatie nodig zijn, worden ingezet: van UX-experts tot front- en backend developers. Zo garanderen we volledige grip op het proces en een vlotte doorlooptijd.

Sfeer.nl
Stijging add-to-cart ratio en conversieratio vanaf product detail pagina’s
Lees case
Sfeer.nl