De afgelopen tien jaar hebben we een opmerkelijke verandering gezien in de wereld van Product Information Management (PIM). Wat begon als een manier om productinformatie te centraliseren, is uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van moderne bedrijfsvoering. In dit artikel kijken we terug naar het verleden, staan we stil bij nieuwe PIM-uitdagingen en -kansen én kijken we naar de toekomst. Hoe heeft PIM zich aangepast aan de veranderende eisen van de markt? En welke technologieën drijven deze veranderingen aan?

Waar komen we vandaan?

Tien jaar geleden stond PIM vooral in het teken van efficiënter werken. Organisaties richtten zich op het centraliseren van data en het verbeteren van de kwaliteit ervan. De focus lag op data editing en centralisatie, en multi-channel publishing voor zowel print als web. De business drivers waren duidelijk: een betere datakwaliteit en efficiëntere processen waren noodzakelijk om concurrerend te blijven.

De "Age of the Customer" was toen net begonnen: de consument werd steeds veeleisender en verwachtte naadloze ervaringen over verschillende kanalen. Organisaties implementeerden multi- en omnichannelstrategieën om aan deze verwachtingen te voldoen. De “fear of Amazon” - angst voor grote buitenlandse platforms - en de noodzaak om grotere (long-tail) productcatalogi te beheren, dreven de vraag naar robuuste PIM-systemen verder op.

Nieuwe uitdagingen en kansen

De afgelopen jaren hebben nieuwe uitdagingen en kansen zich aangediend. E-commerce volwassenheid en direct-to-consumer (D2C) strategieën hebben de rol van PIM nog verder uitgebreid. Bedrijven streven nu naar (hyper)personalisatie, waarbij de stem van de klant en feedback loops cruciaal zijn geworden, aangeduid als Product Experience Management (PXM).

Duurzaamheid en circulariteit zijn ondertussen ook doorgedrongen thema’s. Een recent voorbeeld: de introductie van het Digital Product Passport. Consumenten eisen meer transparantie over de herkomst van producten en de milieu-impact ervan. Dit betekent dat organisaties hun productinformatie voortdurend moeten bijwerken en verbeteren om aan deze eisen te voldoen.

Nieuwe technologieën

Gelukkig staat technologie niet stil en heeft de PIM-wereld zich aangepast aan deze constant veranderende realiteit. De introductie van cloud-native oplossingen, verbeterde performance en (real-time) API-based opzet hebben de manier waarop PIM-systemen worden ingezet, drastisch veranderd. Low-code tooling en AI/ML-integraties maken het gemakkelijker voor bedrijven om hun PIM-systemen te configureren en te personaliseren.

Innovaties zoals image recognition en classificatie, generative AI (zoals GPT) spelen een steeds grotere rol in het automatiseren van data-invoer en -beheer. Deze technologieën helpen organisaties om efficiënter te werken en sneller te reageren op marktveranderingen.

Daarnaast zien we dat PIM-systemen zich ontwikkelen tot complete platforms, met functionaliteit voor onboarding, syndicatie, self-service portals en digital shelf analytics. Deze tools betrekken de hele keten in het proces en leveren inzicht in hoe producten presteren op verschillende kanalen.

Op naar de toekomst

Wat brengt de toekomst voor PIM? Er is een duidelijke trend waarbij PIM steeds vaker wordt gebruikt als een dynamische werkplaats in plaats van enkel als een systeem. Organisaties beschouwen PIM-systemen nu meer als een flexibele omgeving waar productinformatie continu wordt bijgewerkt en geoptimaliseerd.

Organisaties moeten nu hun kansen en topprioriteiten definiëren en een aanpak kiezen die werkt voor hun specifieke context. Omdat er op zoveel fronten mogelijkheden en kansen zijn is focus belangrijk. Een tactiek die hierbij kan helpen, is het 'work backwards'-principe, geïnspireerd door bedrijven zoals Amazon en Apple, waarbij je begint met het einddoel voor ogen en vervolgens terugwerkt naar de stappen die nodig zijn om dit doel te bereiken.

Samenwerking is essentieel. Stel als organisatie een team samen die multidisciplinair is en alle aspecten van PIM overziet, van data-invoer tot customer experience. Door samen te werken, kun je niet alleen efficiënter werken, maar ook beter inspelen op de veranderende eisen van de markt.

Grijp de kansen aan

De afgelopen tien jaar hebben enorme veranderingen gebracht in de wereld van PIM. Van het efficiënt beheren van data tot het omarmen van nieuwe technologieën en strategieën, PIM blijft een cruciaal onderdeel van de moderne bedrijfsvoering. De toekomst biedt nog meer kansen en uitdagingen, en het is aan jouw organisatie om deze met beide handen aan te grijpen.