AI, en nu in actie!

Bram Hoekman
Bram Hoekman
CTO
14 juni 2023

De (verwachte) impact van AI kan je niet zijn ontgaan

Binnen ons team van PIM Masters voeren we regelmatig discussies over de 'zin en onzin' van innovaties en de toverwoorden die door industrie experts en marketeers worden opgepikt. Zelfs als je slechts mainstream media volgt kan de (verwachte) impact van AI je niet zijn ontgaan.

Van ons als PIM-implementatiepartner mag je verwachten dat we de trends herkennen en je begeleiden met de praktische vertaling. Of je daarvoor juist behoeden...

Praktische AI toepassingen in combinatie met PIM

Eerder schreven we al over praktische toepassingen van AI binnen het PIM domein. Toepassingen die we nu praktisch toepasbaar achten in combinatie met ‘onze’ PIM-platforms even kort op een rij, met wat gedachten erbij.

  • Visual Recognition / beeldherkenning kan helpen met het automatisch classificeren / categoriseren van producten.
  • Visual Recognition / beeldherkenning kan helpen met het leggen van relaties tussen producten op basis van vergelijking.
  • Generative AI (ChatGPT, Google Bard etc.) / tekstgenerators kunnen helpen met het schrijven van productteksten.
  • AI ondersteunde vertaalengines kunnen helpen productteksten te vertalen.
  • AI algoritmes kunnen helpen de data kwaliteit te beoordelen, validaties te doen en eventuele correcties voor te stellen.
  • AI algoritmes kunnen helpen met een sentimentsanalyse, op zowel feedback door eindgebruikers alsook op geschreven teksten.

Om deze toepassingen in de praktijk werkend te krijgen is het van belang om (samen met ons) het PIM proces onder de loep te nemen. Om maximaal van al deze toepassingen te profiteren moet de workflow opnieuw worden afgestemd om samenwerking met de AI mogelijk te maken. Anders blijft het slechts een sidekick, een tool die alsnog manueel moet worden bevraagd en waaruit de 'wijsheid' wordt overgenomen.

Niet wachten, start zelf!

Het is niet nodig te wachten totdat de platformleverancier komt met AI integratie, je kunt daar zelf al mee starten. Alle PIM systemen hebben API-integratie mogelijkheden waarmee gekoppeld kan worden aan externe AI leveranciers. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje in de AI-productcatalogus van Microsoft Azure (Cognitive Services, OpenAI, Machine Learning) of Google Cloud (Vision AI, Discovery AI for Retail).

Advies

Ons advies: neem even de tijd om de AI mythes enigszins te ontrafelen, kijk voor welke praktische toepassing er wellicht een business case is en start een klein experiment. Onze consultants kunnen daarbij ondersteunen en adviseren, en bij succes 'inpluggen' in het PIM.