Het Digital Product Passport (DPP): tijd voor actie (1)

Maarten van Dijk
Maarten van Dijk
Senior Implementatie Consultant
5 juni 2024

Hoe eerder je start, hoe groter de kans op concurrentievoordeel

Het Digital Product Passport (DPP). Daar kun je straks als fabrikant, distributeur of retailer niet meer omheen. Het zal een groot effect hebben op productinformatie, maar ook op andere aspecten in de bedrijfsvoering. Hoewel er nog geen exacte startdatum is voor de verplichte invoering van het DPP, is het essentieel om nu te beginnen en voorbereid te zijn. Onze PIM Masters staan klaar om hierbij te helpen.

Wat houdt het Digital Product Passport in?

Het Digital Product Passport is een digitaal document dat uitgebreide informatie bevat over een product gedurende zijn hele levenscyclus. Het concept wordt steeds belangrijker binnen de context van transparantie, duurzaamheid, circulaire economie en regelgeving, vooral in de Europese Unie.

Welke informatie bevat het DPP?

Het DPP bevat onder andere informatie over productieprocessen, herkomst, levenscyclus, CO2-uitstoot en de ecologische voetafdruk. Daarnaast geeft het inzicht in de samenstelling van een product, inclusief de gebruikte materialen, chemische stoffen en componenten. Verder wordt er ook in benoemd aan welke milieu- en veiligheidsnormen het product voldoet en welke recyclemogelijkheden een product heeft aan het einde van de levensduur.

Publicatie van het DPP

De informatie moet vindbaar zijn voor iedereen, van consument en leverancier tot overheidsinstantie. Maar op welke manier kun je het DPP publiceren? Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Zo kan het DPP fysiek bevestigd worden aan een product in de vorm van een QR-code, NFC-chip of RFID-tag. Of het DPP kan online gekoppeld worden aan een product in de specificaties op product detail pagina’s.

Met de komst van het DPP krijgen consumenten toegang tot uitgebreide productinformatie, wat hen helpt bij het maken van een goede aankoopbeslissing. Ook kunnen zij bewuster kiezen voor producten die langer meegaan en minder milieubelastend zijn omdat het DPP aantoont dat het product voldoet aan relevante milieu- en veiligheidsnormen.

DPP & PIM

Het PIM-systeem wordt nóg belangrijker zodra de verplichting van het Digital Product Passport definitief is ingevoerd. Het vormt de centrale bron van alle productinformatie, het fundament voor een betrouwbaar DPP. Waarschijnlijk zul je de hoeveelheid productdata uitbreiden of optimaliseren om aan de specifieke vereisten te voldoen.

Een PIM-systeem is te integreren met digitale platforms die het DPP ondersteunen, zoals blockchaintechnologieën, cloud computing of QR-codesystemen. Het moet dynamisch bijgewerkt kunnen worden zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt, dit kan door de real-time koppeling met het PIM-systeem.

Vogel’s verduurzaamt verder met het DPP

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, uitstoot verminderen, de ecologische footprint verkleinen. Het zijn thema's die ook bij Vogel's al langere tijd spelen. Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de organisatie; een bewuste keuze. De introductie van het Digital Product Passport sluit perfect aan bij deze ambities. Dankzij een gedetailleerde ecosheet is Vogel's transparant over de milieu-impact van haar producten en streeft ernaar deze impact zo klein mogelijk te houden.

Benieuwd naar het hele verhaal achter de realisatie van het Digital Product Passport bij Vogel’s? Lees het hier: Het Digital Product Passport (DPP) in de praktijk bij Vogel's (2).

De tijd dringt

Wellicht voelt het nog als een “ver-van-je-bed-show”, maar het DPP is geen toekomstmuziek meer. Het wordt namelijk al gefaseerd ingevoerd in de EU. Zo moeten fabrikanten in Frankrijk, volgens de AGEC-wet, al sinds 2023 uitgebreide milieu-informatie verstrekken aan de consument over hun producten. De regelgeving en vereisten binnen de EU worden komende jaren verder uitgewerkt, lees hier meer. De verwachting is dat het DPP vanaf 2026 verplicht is voor in ieder geval de productgroepen: batterijen, textiel en elektronica.

Als fabrikant, distributeur of retailer kun je er dus niet meer omheen. Ben jij al bezig met het Digital Product Passport? Onze XSARUS PIM Masters weten er alles van af en denken graag mee over de toepassing van het DPP binnen jouw organisatie.