Productinformatie wereldwijd in control

Vogel's
Vogel's

Sinds 1973 is Vogel's marktleider op het gebied van audio, video en multimedia accessoires. Een steun of standaard van Vogel’s voor tv, luidspreker, tablet of beamer aan de muur, het plafond of op de vloer betekent kiezen voor een optimaal gebruik van je apparatuur. De producten worden wereldwijd gedistribueerd.

Inriver PIM oplossing

De Product Information Management (PIM) oplossing die Vogel’s voorheen in gebruik had, werd enkel ingezet om de bestaande CMS omgeving te voorzien van productdata en was regelmatig instabiel. De nu door XSARUS geïmplementeerde stabiele inriver PIM oplossing voorziet, naast het CMS platform, tal van andere kanalen van productinformatie. Inriver wordt voornamelijk gebruikt door de productmanagers van Vogel’s. De koppeling vanuit het ERP voedt inriver waarna de productmanagers de productdata complementeren en voorzien van specificaties, commerciële teksten en vertalingen hiervan. De data wordt gedistribueerd naar de eigen CMS-omgeving en naar een datafeed manager en Bynder DAM-systeem. Tevens worden vanuit inriver leaflets gegenereerd middels een custom ontwikkelde documentgenerator en uitgebreidere brochures middels een XML export.

Het PIM systeem wordt nu gebruikt waarvoor een PIM bedoeld is: een betrouwbare centrale bron voor alle productdata.

Wat voor ons enorm belangrijk is, is een stabiele omgeving voor onze productdata. Een omgeving die onze belangrijkste kanalen wereldwijd kan voeden. Met inriver hebben we nu een volwassen en stabiel pakket, waar we op kunnen vertrouwen.
Ronald Boele, Head of Products & Innovation Vogel’s
Vogel'sVogel's

Productleaflets automatisch gegenereerd

Om klanten op een overzichtelijke wijze te voorzien van productinformatie is binnen inriver een custom documentgenerator ontwikkeld die leaflets klaarzet. De generator stuurt vanuit inriver een XML dataset met opmaakinstructie in XSL-FO naar een FOP-service. Het resultaat wordt als resource aangemaakt in inriver. Dit gebeurt voor alle producten die in inriver bekend zijn én in meerdere talen. Bij iedere wijziging op een product wordt een nieuwe leaflet gecreëerd die de oude overschrijft. De leaflets worden opgeslagen binnen inriver, maar worden ook geautomatiseerd naar het DAM systeem verstuurd.

Digital Assets verzameld

Om externen toegang te verlenen tot de data die zij nodig hebben, is het wenselijk een portal te hebben waarin dit gerealiseerd kan worden. Bij Vogel’s is hiervoor het Digital Asset Management platform actief. Afbeeldingen worden geupload waarna deze middels de door XSARUS ontwikkelde connector via een API in inriver terecht komen. Op basis van de bestandsnaam wordt de afbeelding aan de juiste SKU gekoppeld en wordt een aantal velden in inriver gevuld, afgeleid uit de bestandsnaam. inriver verstuurt vervolgens een aantal gegevens van het gekoppelde product terug. Derden hebben toegang tot het DAM systeem. Zo kunnen zij onder andere de eerdergenoemde leaflets en beelden downloaden.

Tijdens de gehele implementatie zijn we door de betrokken consultants van XSARUS goed op de hoogte gehouden van de planning en voortgang. We werkten nauw samen in sprints met vooraf een brede kick-off voor het gehele projectteam. Een goede voorbereiding in zo’n intensief project is enorm belangrijk. Dit heeft er mede voor gezorgd dat we netjes binnen de planning zijn gebleven. Doelstellingen en verwachtingen waren vooraf duidelijk en de communicatie verliep goed. Erg prettig om in zo’n intensief en belangrijk traject zo goed te worden ontzorgd door je leverancier.
Ronald Boele, Head of Products & Innovation Vogel’s

Content Syndication via Channable

Het creëren van datafeeds voor onder andere partijen verloopt via datafeed management tool Channable. Voorheen moesten veel handelingen handmatig verricht worden om de datafeeds klaar te maken voor de verschillende partijen. De syndication connector die XSARUS ontwikkelde zorgt ervoor dat medewerkers van Vogel’s nu eenvoudig feeds kunnen genereren die gevoed worden vanuit inriver.

Erg prettig om in zo’n intensief en belangrijk traject zo goed te worden ontzorgd door je leverancier.
Ronald Boele, Head of Products & Innovation Vogel’s

Succesvolle samenwerking

In het voortraject van de implementatie hielp XSARUS Vogel’s met het maken van een sluitende businesscase. Er was immers al veel geïnvesteerd in de vorige PIM oplossing, die helaas niet volledig voldeed aan de verwachtingen van Vogel’s. Het samen opstellen van een sterke case was dan ook een belangrijk onderdeel van het proces. Nadat de gehele organisatie overtuigd was van het nut en de noodzaak van een stabiel PIM-systeem, begon de implementatie. Ook hierin trokken Vogel’s en XSARUS zeer nauw met elkaar op. Een prettige samenwerking kwam tot stand.

Op dit moment is de technische implementatie bij Vogel’s afgerond. Maar PIM is nooit af. Zeker niet bij een voortvarende organisatie als Vogel’s. De prettige samenwerking die tot stand is gekomen, zal hopelijk nog vele jaren voortduren.